Загальні нормативно-правові акти

Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР Конституція України
Кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV Цивільний кодекс України
Кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV Господарський кодекс України
Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI Податковий кодекс України
Кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI Митний кодекс України
Кодекс України від 21.01.1994 № 3852-XII Лісовий кодекс України
Кодекс України від 06.06.1995 № 213/95-ВР Водний кодекс України
Кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III Сімейний кодекс України
Кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III Кримінальний кодекс України
Закон України від 21.04.1999 № 606-XIV Про виконавче провадження
Закон України від 07.12.2000 № 2121-III Про банки і банківську діяльність
Закон України від 02.09.1993 № 3425-XII Про нотаріат
Закон України від 08.07.2011 № 3674-VI Про судовий збір
Закон України від 25.02.1994 № 4038-XII Про судову експертизу
Закон України від 10.12.1991 № 1956-XII Про товарну біржу
Закон України від 14.05.1992 № 2343-XII Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом
Закон України від 18.11.2003 № 1255-IV Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень
Закон України від 02.10.1992 № 2654-XII Про заставу
Закон України від 04.07.1996 № 273/96-ВР Про залізничний транспорт
Закон України від 10.11.1994 № 232/94-ВР Про транспорт
Закон України від 07.03.1996 № 85/96-ВР Про страхування
Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні
Закон України від 09.12.2011 № 4107-VI Про Фонд державного майна України
Закон України від 05.05.1999 № 619-XIV Про металобрухт
Закон України від 18.11.1997 № 637/97-ВР Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними
Закон України від 01.06.2000 № 1775-III Про ліцензування певних видів господарської діяльності
Закон України від 05.04.2001 № 2371-III Про громадські об'єднання від 22.03.2012 № 4572-VI
Закон України від 05.04.2001 № 2371-III Про Митний тариф України
Закон України від 01.12.2005 № 3164-IV Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності
Закон України від 08.07.2011 № 3677-VI Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів
Закон України від 05.03.1998 № 187/98-ВР Про відходи
Закон України від 25.06.1991 № 1264-XII Про охорону навколишнього природного середовища
Закон України від 30.06.1993 № 3348-XII Про карантин рослин
Закон України від 14.10.1998 № 180-XIV Про захист рослин
Закон України від 16.07.1999 № 997-XIV Про концесії
Закон України від 10.04.1992 № 2265-XII Про споживчу кооперацію
Закон України від 24.06.2004 № 1877-IV Про державну підтримку сільського господарства України
Закон України від 16.04.1991 № 959-XII Про зовнішньоекономічну діяльність
Закон України від 18.09.2012 № 5293-VI Про аквакультуру
Закон України від 14.09.1999 № 1039-XIV Про угоди про розподіл продукції
Закон України від 21.06.2012 № 5007-VI Про ціни і ціноутворення
Закон України від 03.07.1996 № 270/96-ВР Про рекламу
Закон України від 21.09.1999 № 1076-XIV Про господарську діяльність у Збройних Силах України
Закон України від 07.04.2011 № 3206-VI Про засади запобігання і протидії корупції
Закон України від 20.04.2000 № 1682-III Про природні монополії
Закон України від 22.04.1993 № 3125-XII Про аудиторську діяльність
Закон України від 26.11.1993 № 3659-XII Про Антимонопольний комітет України
Закон України від 11.01.2001 № 2210-III Про захист економічної конкуренції
Закон України від 07.06.1996 № 236/96-ВР Про захист від недобросовісної конкуренції
Закон України від 01.06.2010 № 2289-VI Про здійснення державних закупівель
Закон України від 19.03.1996 № 93/96-ВР Про режим іноземного інвестування
Закон України від 18.09.1991 № 1560-XII Про інвестиційну діяльність
Закон України від 04.07.2002 № 40-IV Про інноваційну діяльність
Закон України від 26.06.1997 № 400/97-ВР Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування
Закон України від 20.05.1999 № 687-XIV Про архітектурну діяльність
Закон України від 12.07.2001 № 2665-III Про нафту і газ
Декрет КМУ від 21.01.1993 № 7-93 Про державне мито
Декрет КМУ від 10.05.1993 № 46-93 Про стандартизацію і сертифікацію
Постанова КМУ від 05.07.2004 № 830 Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна
Постанова КМУ від 22.01.1996 № 116 Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей
Постанова КМУ від 25.08.1998 № 1340 Про Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним
Наказ Мінфін від 17.12.2012 № 1341 Про затвердження Порядку взаємодії між підрозділами державної податкової служби України під час роботи з безхазяйними речами та майном, що переходить у власність держави
Мін'юст Наказ від 11.11.2003 № 136/5 Про затвердження Положення про умови і порядок проведення тендерів (конкурсів) з визначення спеціалізованних організацій для реалізації арештованого державними виконавцями майна
Мін'юст Наказ від 02.04.2012 № 512/5 Про затвердження Інструкції з організації примусового виконання рішень
Постанова КМУ від 06.04.1998 № 457 Про затвердження Статуту залізниць України
Держкомстат Наказ від 19 серпня 1997 року № 507 Щодо затвердження Державного класифікатора України "Класифікація основних фондів" (ДК 013-97)
Держкомстат Наказ від 30 грудня 1997 р. № 822 ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ ДК 016-97
Лист від 26.03.2009 № 31-34010-10/23-1462/1846 Міністерства фінансів України щодо справедливої (переоціненої) вартості об'єкта основних засобів
Постанова НБУ від 25.01.2012 № 23 Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями
Постанова КМУ від 26.10.2011 № 1098 Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг
Мін'юст Наказ від 15.07.1999 № 42/5 Про затвердження Порядку реалізації арештованого майна
Наказ Мін'юст від 22.02.2012 № 296/5 Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України
Наказ Мінфін від 07.07.2012 № 811 Про затвердження Інструкції про порядок обчислення та справляння державного мита

Оціночна діяльність

Закон України від 12.07.2001 № 2658-III Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні
Постанова КМУ від 10.09.2003 № 1440 Про затвердження Національного стандарту №1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав"

Постанова КМУ від 21.08.2014 р. № 358 Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства

Наказ ФДМУ від 10.06.2013 № 795 «Про затвердження Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства»;

Наказ ФДМУ від 10.06.2013 № 796 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності»;

Наказ ФДМУ від 10.06.2013 № 805/359 «Про затвердження Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії»;

Наказ ФДМУ від 31.10.2011 № 1585/1 Про затвердження Положення про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв
Наказ ФДМУ від 30.05.2012 № 768 Щодо складу Наглядової ради з питань оціночної діяльності (в частині представництва органів державної влади) та Склад Наглядової ради з питань оціночної діяльності (в частині представництва органів державної влади)
Наказ ФДМУ від 09.09.2002 № 1594 Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів
Наказ ФДМУ від 19 травня 2004 року № 969 Про затвердження тематичних планів та програм курсів базової підготовки оцінювачів за напрямами та спеціалізаціями оцінки майна та Додаток
Постанова КМУ від 13.12.2001 № 1668 Про затвердження Порядку визнання Фондом державного майна статусу саморегулівної організації оцінювачів
Наказ ФДМУ від 30.10.2001 № 1996 Про затвердження Положення про порядок стажування фізичних осіб для отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача
Наказ ФДМУ від 19.12.2001 № 2355 Про затвердження Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів
Наказ ФДМУ від 14.03.2002 № 479 Про затвердження Положення про порядок видачі сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності
Наказ ФДМУ від 13.11.2002 № 1997 Про затвердження Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії
Наказ ФДМУ від 15.04.2004 № 754 Про затвердження Загальних вимог до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації
Наказ ФДМУ від 27.03.2006 № 513 Про затвердження Положення про порядок анулювання сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання та їх поновлення після анулювання
Наказ ФДМУ від 19.12.2001 № 2357 Про затвердження Порядку перевірки документів громадської організації (об'єднання громадських організацій ), що претендує на визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів (об'єднання саморегулівних організацій оцінювачів)
Наказ ФДМУ від 29.10.2001 № 1977 Про затвердження Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів
Наказ ФДМУ від 29.08.2011 № 1270 Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності
Рішення Держкомісціннихпаперів від 23.10.2001 № 313 Про затвердження Положення про вимоги до договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування

Приватизація, оренда, управління державним майном

Закон України від 04.03.1992 № 2163-XII Про приватизацію державного майна
Закон України від 06.03.1992 № 2171-XII Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)
Закон України від 14.09.2000 № 1953-III Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва
Закон України від 10.04.1992 № 2269-XII Про оренду державного та комунального майна
Закон України від 13.01.2012 № 4336-VI Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012-2014 роки
Закон України від 10.07.1996 № 290/96-ВР Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі
Закон України від 03.03.1998 № 147/98-ВР Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності
Закон України від 19.06.1992 № 2482-XII Про приватизацію державного житлового фонду
Закон України від 06.03.1992 № 2173-XII Про приватизаційні папери
Закон України від 21.09.2006 № 185-V Про управління об'єктами державної власності
Постанова КМУ від 10.12.2003 № 1891 Про затвердження Методики оцінки майна
Постанова КМУ від 10.08.1995 № 629 Про затвердження Методики оцінки вартості об'єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів
Постанова КМУ від 08.07.2009 № 689 Про затвердження Порядку продажу об'єктів, що підлягають приватизації, разом із земельними ділянками
Постанова КМУ від 04.10.1995 № 786 Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу
Наказ ФДМУ від 18.08.2011 № 1228 Про внесення змін до Переліку документів, які подаються орендарем орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності
Наказ Міноборони від 03.08.2012 № 514 Про затвердження Інструкції про організацію передачі в оренду та укладення договорів оренди рухомого військового майна
Постанова КМУ від 21.09.1998 № 1482 Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності
Постанова КМУ від 06.06.2007 № 803 Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державної власності
Постанова КМУ від 08.11.2007 № 1314 Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності
Постанова КМУ від 28.12.2000 № 1919 Про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил
Наказ Міноборони від 17.09.2001 № 333/1697 Про затвердження Положення про порядок створення та діяльності комісій з оцінки вартості військового майна, що підлягає передачі в оренду
Наказ ФДМУ від 23.01.2004 № 105 Про затвердження Порядку визначення початкової вартості пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що підлягають продажу на конкурсах
Наказ ФДМУ від 02.03.1993 № 158 Про затвердження Положення про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються), а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання)
Наказ ФДМУ від 27.02.2004 № 377 Щодо затвердження Порядку оцінки орендованого нерухомого майна, що містить невід'ємні поліпшення, здійснені за час його оренди, під час приватизації
Інструктивний лист ФДМУ від 23.01.2004 № 10-36-835 Роз'яснення деяких положень Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891
Наказ ФДМУ від 19.05.1999 № 908/68 Про управління державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі
Наказ ФДМУ від 03.10.2006 № 1523 Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна
Постанова КМУ від 02.08.1999 № 1406 Про затвердження Методики оцінки державних корпоративних прав
Наказ ФДМУ вiд 19.11.2010 № 1707 Щодо переліку документів, необхідних для проведення незалежної оцінки майна + Додатки

"Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них"

Кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III Земельний кодекс України
Кодекс України від 27.07.1994 № 132/94-ВР Про надра
Кодекс України від 30.06.1983 № 5464-X Житловий Кодекс Української РСР
Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI Про регулювання містобудівної діяльності
Закон України від 01.07.2004 № 1952-IV Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
Закон України від 05.06.2003 № 898-IV Про іпотеку
Закон України від 15.05.1996 № 192/96-ВР Про трубопровідний транспорт
Закон України від 17.05.2012 № 4709-VI Про морські порти України
Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV Про благоустрій населених пунктів
Закон України від 08.09.2005 № 2862-IV Про автомобільні дороги
Закон України від 06.10.1999 № 1127-XIV Гірничий закон України
Закон України від 16.11.1992 № 2780-XII Про основи містобудування
Закон України від 05.11.2009 № 1704-VI Про будівельні норми
Закон України від 14.10.1994 № 208/94-ВР Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності
Закон України від 17.11.2009 № 1559-VI Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності
Закон України від 19.06.2003 № 978-IV Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю
Постанова КМУ від 28.10.2004 № 1442 Про затвердження Національного стандарту №2 "Оцінка нерухомого майна"
Постанова КМУ від 26.09.2002 № 1447 Про затвердження Методики грошової оцінки пам'яток
Постанова КМУ від 25.07.2007 № 963 Про затвердження Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу
Постанова КМУ від 29.12.2010 № 1253 Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб
Наказ Мінекобезпеки від 27.10.1997 № 171 Про затвердження Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства
Постанова КМУ від 26.10.2011 № 1103 Деякі питання визначення оціночної вартості нерухомості та об'єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються)
Наказ ФДМУ від 27.08.2012 № 3379/430 Про затвердження Порядку визначення вартості відтворення або заміщення земельних поліпшень - будинків, будівель та споруд багатоповерхового житлового будівництва
Постанова КМУ від 01.08.2006 № 1045 Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах
Наказ Мінжитлокомунгосп від 12.05.2009 № 127 Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених насаджень
Наказ Держбуд від 24.12.2001 № 226 Про затвердження Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України
Наказ Мінбуд від 10.04.2006 № 105 Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України
Постанова КМУ від 30.03.1998 № 391 Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля
Постанова КМУ від 08.04.1999 № 559 Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів
Наказ Держжитлокомунгосп від 10.08.2005 № 121 Про затвердження Порядку визначення вартості робіт з утримання зелених насаджень в населених пунктах
Наказ Держжитлокомунгосп від 11.11.2005 № 160 Про затвердження Положення про порядок конкурсного відбору підприємств з утримання об'єктів благоустрою населених пунктів
Наказ Держжитлокомунгосп від 23.09.2003 № 154 Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів
Наказ Мінжитлокомунгосп від 03.11.2008 № 326 Про затвердження Методики визначення відновної вартості об'єкта благоустрою
Наказ Мін'юст від 14.04.2009 № 660/5 Про затвердження Методичних рекомендацій стосовно визначення нерухомого майна, що знаходиться на земельних ділянках, право власності на які підлягає державній реєстрації
Наказ Держбуд від 27.11.1997 № 32/288 Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.97 N 409 "Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж"
Наказ Держбуд від 24.05.2001 № 127 Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна
Постанова КМУ від 25.05.2011 № 559 Про містобудівний кадастр
Наказ Мінагрополітики від 15.06.2004 № 228 Про затвердження Технічного регламенту зернового складу
Постанова КМУ від 22.06.2011 № 703 Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
Постанова КМУ від 08.12.2010 № 1117 Про ідентифікацію об'єктів нерухомого майна для державної реєстрації прав на них
Постанова КМУ від 22.02.2012 № 118 Про інформаційну взаємодію органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, та органу та органу державної реєстрації прав
Наказ ФДМУ від 23.12.2004 № 2929/227 Про затвердження Порядку визначення вартості відтворення чи заміщення земельних поліпшень - будинків, будівель та споруд малоповерхового житлового будівництва
Наказ Мінтранс від 20.12.1996 № 411 Про затвердження Правил технічної експлуатації залізниць України
Наказ Мінжитлокомунгосп від 07.02.2009 р. №31 СОУ ЖКГ 75.11-35077234.0016:2009. Житлові будинки. Збірник укрупнених показників вартості відтворення багатоповерхових житлових будинків
Наказ Мінжитлокомунгосп від 03.02.2009 р. №21 СОУ ЖКГ 75.11-35077234.0015:2009. Житлові будинки. Правила визначення фізичного зносу житлових будинків або ТУТ
Наказ Держбуд від 27.08.2000 № 174 ДБН Д.1.1-1-2000. Правила визначення вартості будівництва
Наказ Держбуд від 14.12.2000 № 285 ДБН Д.1.1-7-2000. Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, здійснюваного на території України
Держбуд СРСР від 31.03.1987 г. Цінник на розробку проектними організаціями Держбуду СРСР конструкторської документації для виготовлення нестандартизованого устаткування
Наказ Мінрегіонбуд від 16.05.2011 № 45 Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів
Постанова КМУ від 20.12.2006 № 1764 Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд
Наказ Мінрегіонбуд від 24.06.2011 № 91 Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж
Наказ Держнаглядохоронпраці від 08.09.1998 № 177 Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води
Наказ Мін'юст від 14.12.2012 № 1844/5 Про затвердження Порядку використання даних Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень рухомого майна
Наказ Мін'юст від 14.12.2012 № 1841/5 Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України у зв’язку із запровадженням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
Наказ Мінрегіон від 29.10.2012 № 550 Про затвердження Інструкції з проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою населених пунктів
Наказ Держстандарту від 17.08.2000 № 507 Державний класифікатор ДК 018-2000 “Державний класифікатор будівель та споруд” (ДК БС)
Наказ Держкомстат від 30.08.2002 № 321 Номенклатуру продукції будівництва (НПБ)

"Оцінка машин і обладнання"

Закон України від 05.06.2003 № 900-IV Про захист прав покупців сільськогосподарських машин
Закон України від 05.10.2006 № 229-V Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу
Постанова КМУ від 12.10.2010 № 933 Про затвердження Технічного регламенту безпеки машин та устаткування втратить чинність з дня набрання чинності Постановою КМУ від 30.01.2013 № 62 Про затвердження Технічного регламенту безпеки машиннабрання чинності через шість місяців з дня опублікування
Наказ Мінагрополітики від 16.07.2009 № 504 Про затвердження форм документів, які використовуються державними інспекціями сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі при здійсненні державного нагляду (контролю) в частині експлуатації та технічного стану машин
Наказ Мінагрополітики від 06.05.2009 № 316 Про затвердження Вимог до технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів
Наказ Мінагрополітики 06.05.2009 № 315 Про затвердження Порядку створення та ведення реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють обов'язковий технічний контроль тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів
Постанова КМУ від 08.07.2009 № 694 Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів
Наказ Мінагрополітики від 06.04.2010 № 173 Про затвердження Правил технічної експлуатації тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів
Наказ Мінагрополітики від 22.11.2011 № 644 Про затвердження Порядку роботи, пов'язаної з реєстрацією та зняттям з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів
Наказ Мінагрополітики від 05.06.2012 № 325 Про затвердження Порядку обліку, створення та ведення реєстру підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю тракторами, самохідними шасі, самохідними сільськогосподарськими, дорожньо-будівельними і меліоративними машинами, сільськогосподарською технікою, іншими механізмами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери
Постанова КМУ від 12.07.2004 № 885 Про затвердження Методики обчислення вартості машино-дня та збитків від простою машин
Постанова КМУ від 16.11.2011 № 1201 Про затвердження Порядку здійснення обов'язкового технічного контролю тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів
Постанова КМУ від 28.12.2011 № 1367 Про затвердження Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів
Наказ Держстандарту від 28 грудня 1994 р. № 333 ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення
Постанова Ради міністрів СРСР від 22.10.1990 № 1072 Про єдині норми амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів народного господарства СРСР (без таблиць) таблиці є ТУТ або ТУТ або ТУТ
Наказ Держкоммістобудування від 07.07.1995 р. № 134 ДБН В.2.8-3-95. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Технічна експлуатація будівельних машин
Наказ Держбуд від 25.05.1998 р. № 110 ДБН В.2.8-9-98. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Експлуатація будівельних машин. Загальні вимоги
Наказ Держкоммістобудування вiд 03.04.1996 р. № 49 ДБН В.2.8-6-96. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Технічне обслуговування та ремонт кранів самохідних стрілових
Наказ Держкоммістобудування вiд 03.04.1996 р. № 49 ДБН В.2.8-5-96. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Технічні параметри засобів механізації, що підлягають контролю при сертифікаційних випробуваннях
Наказ Держбуд від 05.11.1999 р. № 270 ДБН Д.1.1-3-99. Вказівки по застосуванню ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування
Наказ Держбуд від 05.11.1999 р. № 270 ДБН Д.2.3-1-99. Збірник 1. Металообробне устаткування
Наказ Держбуд від 05.11.1999 р. № 270 ДБН Д.2.3-2-99. Збірник 2. Деревообробне устаткування
Наказ Держбуд від 05.11.1999 р. № 270 ДБН Д.2.3-3-99 Збірник 3. Підйомно-транспортне устаткування
Наказ Держнаглядохоронпраці від 08.12.2003 № 232 Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації підйомників (НПАОП 0.00-1.36-03)
Наказ Держнаглядохоронпраці від 18.06.2007 № 132 Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (НПАОП 0.00-1.01-07)
Наказ Держнаглядохоронпраці від 31.12.2008 № 308 Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів
Наказ Держнаглядохоронпраці від 01.09.2008 № 190 Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів
Наказ Держнаглядохоронпраці від 01.03.2006 № 110 Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки
Наказ Держнаглядохоронпраці від 23.07.1996 № 125 Про затвердження "Правил будови та безпечної експлуатації парових котлів, що працюють під тиском не не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів та водопідігрівачів з температурою води не вище 115 град.С
Наказ Мінтрансзв'язку від 01.10.2009 № 1014 Про затвердження Правил технічної експлуатації міжгалузевого промислового залізничного транспорту

"Оцінка колісних транспортних засобів"

Закон України від 30.06.1993 № 3353-XII Про дорожній рух
Закон України від 05.04.2001 № 2344-III Про автомобільний транспорт
Закон України від 01.07.2004 № 1961-IV Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
Наказ Мін'юсту та ФДМУ від 24.11.2003 № 142/5/2092 Про затвердження Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів
Постанова КМУ від 22.12.2010 № 1166 Про єдині вимоги до конструкції та технічного стану колісних транспортних засобів, що експлуатуються
Наказ Мінінфраструктури від 15.02.2012 № 106 Про затвердження Технологічних вимог до засобів перевірки технічного стану, обслуговування і ремонту колісного транспортного засобу
Постанова КМУ від 07.09.1998 № 1388 Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів
Постанова КМУ від 11.11.2009 № 1200 Про затвердження Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери
Постанова КМУ від 28.12.2011 № 1368 Про затвердження Технічного регламенту щодо складових частин і характеристик колісних сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів
Наказ Мінтрансзв'язку від 05.08.2008 № 974 Про затвердження Порядку перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками
Наказ Мінтрансзв'язку від 12.04.2007 № 285 Про затвердження Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху
Наказ Мінтрансзв'язку від 20.05.2006 № 488 Про затвердження Експлуатаційних норм середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі
Наказ Мінтрансзв'язку від 20.05.2006 № 489 Про затвердження Експлуатаційних норм середнього ресурсу акумуляторних свинцевих стартерних батарей, застосуванням яких забезпечують можливість виконання основних вимог до технічного стану колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі
Наказ МВС від 13.10.2008 № 534 Про затвердження Порядку здійснення контролю за технічним станом колісних транспортних засобів під час їх експлуатації
Наказ Мінінфраструктури від 17.08.2012 № 521 Про затвердження Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання та Порядку ведення реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання
Постанова КМУ від 06.01.2010 № 8 Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів
Наказ Держгірпромнагляд від 27.01.2010 № 9 Про затвердження Порядку проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів
Постанова КМУ від 03.09.2012 № 843 Деякі питання заготівлі та утилізації відходів, що утворюються внаслідок втрати транспортними засобами своїх споживчих властивостей
ООН Угода від 20.03.1958 Угода про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів
Наказ Мінінфраструктури від 26.11.2012 № 710 Про затвердження Вимог до перевірки конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу, методів такої перевірки

"Оцінка літальних апаратів"

Кодекс України від 19.05.2011 № 3393-VI Повітряний кодекс України
Указ Президента від 06.04.2011 № 398/2011 Про затвердження Положення про Державну авіаційну службу України
Наказ Мінінфраструктури від 25.05.2011 № 121 Про затвердження Правил сертифікації наземних засобів радіотехнічного забезпечення в цивільній авіації Набрання чинності 01.03.2014
Наказ Мінтранс від 07.09.1999 № 435 Про затвердження Правил видачі сертифікатів льотної придатності цивільних повітряних суден України
Наказ Міноборони від 07.02.2012 № 63 Про затвердження Правил реєстрації державних повітряних суден України та Правил сертифікації екземпляра державного повітряного судна України
Наказ Мінтранс від 07.06.2004 № 470 Про затвердження Положення про сертифікацію типу надлегких та дуже легких повітряних суден, планерів, мотопланерів, мотопарапланів і пілотованих вільних аеростатів
Наказ Мінінфраструктури від 25.10.2012 № 636 Про затвердження Авіаційних правил України, Частина 47 "Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні"

"Оцінка судноплавних засобів"

Кодекс України від 23.05.1995 № 176/95-ВР Кодекс торговельного мореплавства України
Наказ Держкомстат від 22.02.2001 № 102 Про затвердження Інструкції щодо складання державного статистичного спостереження за формою N 2-вод "Звіт про наявність власних морських і річкових суден, вантажних та пасажирських причалів-набережних"
Наказ Міноборони від 25.11.2003 № 415 Про затвердження Положення про корабельну службу у Військово-Морських Силах Збройних Сил України
Постанова КМУ від 26.09.1997 № 1069 Про затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України
Постанова КМУ від 05.09.2007 № 1103 Про затвердження Технічного регламенту морського обладнання
Постанова КМУ від 09.11.2011 № 1147 Про затвердження Технічного регламенту прогулянкових суден
Постанова КМУ від 16.08.1994 № 559 Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації іноземних суден, що експлуатуються на умовах договору бербоут-чартеру суб'єктами підприємницької діяльності, та розмір збору за паралельну державну реєстрацію цих суден
Наказ Мінтрансзв'язку від 13.06.2007 № 492 Про затвердження Правил технічної експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд
Міжнародна морська організація Кодекс від 12.12.2002 № 2 Міжнародний кодекс з охорони суден та портових засобів (Кодекс ОСПЗ) (ISPS)
Міжнародна морська організація Конвенція від 01.11.1974 Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 р. (СОЛАС-74) (SOLAS)
Міжнародна морська організація Конвенція від 05.04.1966 Міжнародна конвенція про вантажну марку 1966 року
Наказ Мінагрополітики від 19.04.2012 № 209 Про затвердження Положення про Управління державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства
Кодекс від 04.11.1993 Резолюція А.741(18 ) "Міжнародний кодекс з управління безпечною експлуатацією суден та попередженням забруднення (Международный кодекс по управлению безопасностью (МКУБ)
Указ Президента від 08.04.2011 № 447/2011 Про Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті
Наказ Мінінфраструктури від 27.03.2013 № 191 Про затвердження Переліку даних про судно, що надаються у тому числі за допомогою технічних суднових засобів

"Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність"

Закон України від 29.06.1995 № 249/95-ВР Про музеї та музейну справу
Закон України від 24.12.1993 № 3814-XII Про Національний архівний фонд та архівні установи
Закон України від 21.09.1999 № 1068-XIV Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей
Закон України від 08.06.2000 № 1805-III Про охорону культурної спадщини
Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI Про культуру
Закон України від 18.03.2004 № 1626-IV Про охорону археологічної спадщини
Постанова КМУ від 13.12.2004 № 1649 Про затвердження Порядку проведення грошової оцінки документів Національного архівного фонду
Наказ ФДМУ від 28.03.2005 № 34/683 Про затвердження Методики грошової оцінки документів Національного архівного фонду
Наказ Мінкультури від 13.07.1998 № 325 Про затвердження Інструкції про порядок визначення оціночної та страхової вартості пам'яток Музейного фонду України
Постанова КМУ від 08.08.2007 № 1004 Про проведення експертизи цінності документів
Постанова КМУ від 28.11.2012 № 1103 Про внесення змін до Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів Національного архівного фонду до унікальних, їх обліку та зберігання
Наказ Мінфін від 06.04.1998 № 84 Про затвердження Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
Указ Президента від 13.04.2011 № 461/2011 Про Положення про Державну пробірну службу України
Наказ Мінфін від 16.10.2001 № 466 Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації в Державній пробірній службі відбитків іменників – спеціальних знаків, що засвідчують виготовлювачів ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів
Наказ Мінфін від 20.10.1999 № 244 Про затвердження Інструкції про здійснення державного експертно-пробірного контролю за якістю ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів
Наказ Мінекономіки від 29.12.2001 № 322/795 Про затвердження Правил торгівлі антикварними речами
Наказ Мінкультури від 25.10.2001 № 653 Про затвердження Порядку занесення унікальних пам'яток Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання
Постанова КМУ від 26.08.2003 № 1343 Про затвердження Порядку проведення державної експертизи культурних цінностей та розмірів плати за її проведення

"Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність"

Закон України від 24.01.1997 № 51/97-ВР Про державний матеріальний резерв
Закон України від 04.06.2009 № 1445-VI Про ідентифікацію та реєстрацію тварин від 04.06.2009 № 1445-VI
Закон України від 23.12.1997 № 771/97-ВР Про безпечність та якість харчових продуктів
Закон України від 22.02.2000 № 1492-III Про бджільництво
Закон України від 15.12.1993 № 3691-XII Про племінну справу у тваринництві
Закон України від 13.12.2001 № 2894-III Про тваринний світ
Закон України від 04.07.2002 № 37-IV Про зерно та ринок зерна в Україні
Закон України від 16.06.2005 № 2662-IV Про виноград та виноградне вино
Закон України від 19.12.1995 № 481/95-ВР Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів
Постанова КМУ від 25.08.2004 № 1078 Про затвердження Порядку реалізації матеріальних цінностей державного резерву
Наказ Мінфін від 20.10.1999 № 246 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку "Запаси"
Наказ Мінфін від 18.11.2005 № 790 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи"
Наказ Мінагрополітики від 06.06.2002 № 154 Про затвердження Інструкції з бонітування великої рогатої худоби м'ясних порід, Інструкції з ведення Інструкції з ведення племінного обліку в м'ясному скотарстві та зразків форм племінного обліку в м'ясному скотарстві
Наказ Мінагрополітики від 30.12.2003 № 474 Про затвердження Інструкції з бонітування великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід, Інструкції з ведення племінного обліку в молочному і молочно-м'ясному скотарстві та зразків форм племінного обліку в молочному і молочно-м'ясному скотарстві
Наказ Мінагрополітики 17.12.2002 № 396 Про затвердження Інструкції з бонітування свиней, Інструкції з ведення племінного обліку у свинарстві та зразків форм племінного обліку у свинарстві
Наказ Мінагрополітики від 22.06.2001 № 179 Про затвердження Інструкції з бонітування сільськогосподарської птиці, Інструкції з ведення племінного обліку в птахівництві та зразків форм племінного обліку в птахівництві
Наказ Мінагрополітики від 16.07.2003 № 242 Про затвердження Інструкції з бонітування овець, Інструкції з ведення племінного обліку у вівчарстві та козівництві та зразків форм племінного обліку у вівчарстві та козівництві
Наказ Мінагрополітики від 25.09.2003 № 351 Про затвердження Інструкції з бонітування норок, лисиць, песців, тхорів, єнотовидних собак, нутрій кліткового розведення, Інструкції з бонітування кролів, Інструкції з ведення племінного обліку в звірівництві та кролівництві та зразків форм племінного обліку в звірівництві та кролівництві
Наказ Мінагрополітики від 15.10.2003 № 364 Про затвердження нормативно-правових актів щодо бонітування племінних коней і племінного обліку в конярстві
Наказ Мінагрополітики від 12.05.2010 № 236 Про затвердження Інструкції з бонітування коней гуцульської породи та внесення змін до деяких наказів Мінагрополітики
Наказ Мінагрополітики від 17.07.2001 № 215/66 Про затвердження Положення про присвоєння відповідних статусів суб'єктам племінної справи у тваринництві та Положення про відповідність суб'єктів племінної справи у тваринництві статусу племінного заводу, племінного репродуктора і племінного птахорепродуктора
Наказ Мінагрополітики від 17.07.2001 № 215/66 Положення про відповідність суб'єктів племінної справи у тваринництві статусу племінного заводу племінного репродуктора і племінного птахорепродуктора
Наказ Мінагрополітики від 07.07.2012 № 414 Про затвердження Порядку штучного розведення (відтворення), вирощування водних біоресурсів та їх використання
Постанова КМУ від 15.06.2006 № 833 Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на на ринку споживчих товарів
Постанова КМУ від 02.12.2009 № 1294 Про затвердження Порядку видачі сертифіката відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки
Постанова КМУ від 23.07.2009 № 848 Про затвердження Порядку видачі сертифіката якості зерна та продуктів його переробки
Постанова КМУ від 12.12.2002 № 1877 Про затвердження Порядку декларування зерна суб'єктами зберігання зерна
Постанова КМУ від 20.12.1997 № 1442 Про затвердження Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами
Наказ Мінпаливенерго від 04.06.2007 № 271/121 Про затвердження Інструкції з контролювання якості нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України
Наказ Мінстат від 28.12.1996 № 389 Про затвердження Інструкції про облік роздрібного товарообороту і товарних запасів
Наказ Держмитслужби від 09.07.1997 № 307 Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації. Втрата чинності від 30.09.2012
Наказ Мінфін від 30.05.2012 № 651 Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа Набрання чинності 31.08.2012
Наказ Держстандарту від 31.10.2000 № 627 ДСТУ 3993-2000 Товарознавство. Терміни та визначення
Наказ Мінагрополітики від 04.12.2009 р. № 858/140 Про присвоєння відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві за результатами державної атестації 2009 року
Наказ Держстандарту від 13.09.1996 № 378 Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації тютюнових виробів
Наказ Мінагрополітики від 30.01.2013 № 45 Про затвердження Зон аквакультури (рибництва) та рибопродуктивності по регіонах України Набрання чинності відбудеться 01.07.2013


"Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності)"

Закон України від 19.09.1991 № 1576-XII Про господарські товариства
Закон України від 17.09.2008 № 514-VI Про акціонерні товариства
Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV Про цінні папери та фондовий ринок
Закон України від 30.10.1996 № 448/96-ВР Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні
Закон України від 10.12.1997 № 710/97-ВР Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні Втрата чинності 11.04.2014
Закон України від 06.07.2012 № 5178-VI Про депозитарну систему України Набрання чинності 11.10.2013
Закон України від 15.03.2006 № 3528-IV Про холдингові компанії в Україні
Закон України від 16.12.1997 № 723/97-ВР Про фінансовий лізинг
Закон України від 15.03.2001 № 2299-III Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) Втрата чинності 01.01.2014
Закон України від 05.07.2012 № 5080-VI Про інститути спільного інвестування Набрання чинності 01.01.2014
Закон України від 05.04.2001 № 2374-II Про обіг векселів в Україні
Закон України від 22.12.2005 № 3273-IV Про іпотечні облігації
Закон України від 06.11.2012 № 5479-VI Про аграрні розписки
Постанова КМУ від 29.11.2006 № 1655 Про затвердження Національного стандарту №3 "Оцінка цілісних майнових комплексів"
Постанова КМУ від 25.08.2004 № 1117 Про затвердження Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування
Постанова КМУ від 15.10.2004 № 1374 Про затвердження Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами
Наказ Мінфін від 07.02.2013 № 73 "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"" + Додатки до Наказу
Наказ Мінфін від 26.01.2001 № 49/121 Про затвердження Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації
Наказ Мінфін від 11.08.1994 № 69 Про Інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків
Наказ Мінфін від 31.03.1999 № 87 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" (Форма N 1)
Наказ Мінфін від 27.04.2000 № 92 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби"
Наказ Мінфін від 18.10.1999 № 242 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку "Нематеріальні активи"
Наказ Мінфін від 24.12.2004 № 817 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів"
Наказ Мінфін від 02.07.2007 № 779 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна нерухомість"
Наказ Мінфін від 28.07.2000 № 181 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 "Оренда"
Наказ Мінфін від 31.01.2000 № 20 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання"
Наказ Мінфін від 08.10.1999 № 237 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість"
Наказ Мінфін від 26.04.2000 № 91 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції"
Рішення ДКЦПФР від 30.12.2009 № 1639 Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств
Рішення ДКЦПФР від 17.07.2003 № 322 Про затвердження Положення про порядок випуску облігацій підприємств
Рішення ДКЦПФР від 30.12.1998 № 222 Про затвердження Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску акцій
Рішення НКЦПФР від 31.07.2012 № 1073 Про затвердження Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства та Змін до Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій
Рішення ДКЦПФР від 22.02.2007 № 387 Про затвердження Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства
Рішення ДКЦПФР від 30.12.1998 № 221 Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій та інформації про їх емісію під час реорганізації товариств
Рішення ДКЦПФР від 30.08.2011 № 1181 Про затвердження Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного або приватного акціонерного товариства
Рішення ДКЦПФР від 19.12.2006 № 1591 Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
Рішення ДКЦПФР від 03.07.2003 № 296 Про затвердження Порядку ведення реєстру виданих векселів
Рішення ДКЦПФР від 24.11.2009 № 1478 Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду
Наказ Мінфін від 30.11.1999 № 291 Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування
Наказ Мінфін від 30.11.1999 № 291 Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій
Наказ ФДМУ від 27.07.1995 № 969/97 Про затвердження Порядку експертної оцінки нематеріальних активів
Конвенція від 07.06.1930 Уніфікований Закон про переказні векселі та прості векселі
Постанова ЦВК і РНК СРСР від 07.08.1937 № 104/1341 Положення про переказний і простий вексель
IASB Міжнародний документ, редакція від 01.01.2012 Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ, включаючи МСБО та тлумачення КТМФЗ, ПКТ)
Рішення НКЦПФР від 22.11.2012 № 1688 Про затвердження Положення про функціонування фондових бірж

Инструкция по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции сахарной промышленности и другое времен СССР

"Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності"

Закон України від 21.04.1993 № 3116-XII Про охорону прав на сорти рослин
Закон України від 15.12.1993 № 3687-XII Про охорону прав на винаходи і корисні моделі
Закон України від 15.12.1993 № 3688-XII Про охорону прав на промислові зразки
Закон України від 15.12.1993 № 3689-XII Про охорону прав на знаки для товарів і послуг
Закон України від 16.06.1999 № 752-XIV Про охорону прав на зазначення походження товарів
Закон України від 05.11.1997 № 621/97-ВР Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем
Закон України від 14.09.2006 № 143-V Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій
Закон України від 01.06.2000 № 1763-III Про приєднання України до Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків
Закон України від 23.12.1993 № 3792-XII Про авторське право і суміжні права
Закон України від 13.12.1991 № 1977-XII Про наукову і науково-технічну діяльність
Закон України від 10.02.1995 № 51/95-ВР Про наукову і науково-технічну експертизу
Постанова КМУ від 03.10.2007 № 1185 Про затвердження Національного стандарту №4 "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності"
Постанова КМУ від 20.07.1996 № 830 Про затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт
Наказ ФДМУ від 25.06.2008 № 740 Про затвердження Методики оцінки майнових прав інтелектуальної власності
Наказ Мін освіти і науки від 12.04.2001 № 291 Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів України на винаходи
Наказ Мінфін від 22.11.2004 № 732 Про затвердження типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів
Наказ Мін освіти і науки від 04.08.2010 № 790 Про затвердження Правил погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг
Наказ Мін освіти і науки від 22.12.2008 № 1175 Про затвердження Порядку визначення уповноважених організацій колективного управління, які здійснюватимуть збирання і розподіл винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм
Постанова КМУ від 18.01.2003 № 71 Про затвердження розміру, порядку та умов виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань
Постанова КМУ від 18.01.2003 № 72 Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав
Наказ Мін освіти і науки від 12.04.2001 № 292 Про затвердження Положення про Державний реєстр України топографій інтегральних мікросхем
Наказ Мін освіти і науки від 13.12.2001 № 798 Про затвердження Положення про Державний реєстр України назв місць походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів
Наказ Мін освіти і науки від 20.06.2001 № 469 Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів України на корисні моделі
Наказ Мін освіти і науки від 22.01.2001 № 22 Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель
Наказ Мін освіти і науки від 12.04.2001 № 290 Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки
Наказ Держпатент від 28.07.1995 № 116 Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг
Постанова КМУ від 23.12.2004 № 1716 Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності
Наказ Мін освіти і науки від 03.08.2001 № 576 Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг
Наказ Мін освіти і науки від 10.01.2002 № 10 Про затвердження Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг
Наказ ФДМУ від 13.12.2005 № 3162 Про затвердження Порядку визначення оціночної вартості об'єктів права інтелектуальної власності, що перебувають у державній власності або були створені (придбані) за державні кошти, з метою зарахування на бухгалтерський облік
Міжнародний документ від 04.06.1999 Угода про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень
Міжнародний документ від 27.10.1994 Договір про закони щодо товарних знаків
Міжнародний документ від 14.04.1891 Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року
Міжнародний документ від 28.06.1989 Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків
Міжнародний документ від 27.03.2006 Сінгапурський договір про право товарних знаків
Міжнародний документ від 27.03.2006 Правила до Сінгапурського договору про право товарних знаків
Міжнародний документ від 15.06.1957 Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків
Міжнародний документ від 20.03.1883 Паризька конвенція про охорону промислової власності
Міжнародний документ від 12.06.1973 Віденська угода про заснування Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків
Міжнародний документ від 15.04.1994 Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності
Міжнародний документ від 26.10.1961 Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення
Міжнародний документ від 24.07.1971 Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів
Міжнародний документ від 14.07.1967 Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності

Оцінка земельних ділянок

Закон України від 22.05.2003 № 858-IV Про землеустрій
Закон України від 11.12.2003 № 1378-IV Про оцінку земель
Закон України від 05.06.2003 № 899-IV Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)
Закон України від 23.12.1998 № 353-XIV Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність
Закон України від 07.07.2011 № 3613-VI Про Державний земельний кадастр
Закон України від 17.02.2011 № 3041-VI Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів
Закон України від 19.06.2003 № 963-IV Про державний контроль за використанням та охороною земель
Закон України від 19.06.2003 № 962-IV Про охорону земель
Закон України від 06.10.1998 № 161-XIV Про оренду землі
Закон України від 17.06.2004 № 1808-IV Про державну експертизу землевпорядної документації
Указ Президента від 08.04.2011 № 445/2011 Про Державне агентство земельних ресурсів України
Постанова КМУ від 11.10.2002 № 1531 Про експертну грошову оцінку земельних ділянок
Постанова КМУ від 09.09.2009 № 1021 Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі
Наказ Держкомзем від 18.05.2010 № 376 Про затвердження Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками
Наказ Держкомзем від 23.07.2010 № 548 Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель
Постанова КМУ від 23.03.1995 № 213 Про Методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів
Постанова КМУ від 23.11.2011 № 1278 Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)
Наказ Держкомзем від 27.01.2006 № 19/16/22/11/17/12 Про Порядок нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель у межах населених пунктів)
Наказ Держкомзем від 27.01.2006 № 18/15/21/11 Про Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів
Наказ Держкомзем від 09.01.2003 № 2 Про затвердження Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок
Постанова КМУ від 17.10.2012 № 1051 Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру Набрання чинності 01.01.2013
Наказ Держкомзем від 03.12.2004 № 391 Про затвердження Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації
Постанова КМУ від 19.04.1993 № 284 Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам
Постанова КМУ від 23.05.2012 № 513 Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель
Постанова КМУ від 01.08.2011 № 835 Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами адміністративних послуг + зміни від 05.12.2012 № 1217
Постанова КМУ від 18.07.2007 № 941 Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок + Заява
Наказ Держкомзем від 05.08.2009 № 423 Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт
Наказ Держкомзем від 02.07.2010 № 511 Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт